loader

אודות אריה הרשקו

כאן מתחילים- חלק ראשון

אז החלטתם להיכנס לתזונה הקטוגנית.
איך מתחילים? מה עושים? מה רשימת הקניות? כל כך הרבה שאלות קיימות בשלב הזה. אז איך באמת מתחילים?
מכיוון שהתזונה הקטוגנית שונה לחלוטין מכל תזונה אחרת שאתם מכירים, יש צורך בשינוי מחשבה ושינוי בהרגלים.

קרא עוד »

כאן מתחילים- חלק שני

היום בתזונה הקטוגנית ישנם מספר גישות או נישות של תרגום התזונה. כלל משותף לכלל הגישות היא הפחתת צריכת הפחמימה וכל גישה נבדלת בכמויות חלבון מול שומן והמקורות שלהם.

קרא עוד »

כאן מתחילים- חלק ראשון

אז החלטתם להיכנס לתזונה הקטוגנית.
איך מתחילים? מה עושים? מה רשימת הקניות? כל כך הרבה שאלות קיימות בשלב הזה. אז איך באמת מתחילים?
מכיוון שהתזונה הקטוגנית שונה לחלוטין מכל תזונה אחרת שאתם מכירים, יש צורך בשינוי מחשבה ושינוי בהרגלים.

קרא עוד »

כאן מתחילים- חלק שני

היום בתזונה הקטוגנית ישנם מספר גישות או נישות של תרגום התזונה. כלל משותף לכלל הגישות היא הפחתת צריכת הפחמימה וכל גישה נבדלת בכמויות חלבון מול שומן והמקורות שלהם.

קרא עוד »

כאן מתחילים- חלק ראשון

אז החלטתם להיכנס לתזונה הקטוגנית.
איך מתחילים? מה עושים? מה רשימת הקניות? כל כך הרבה שאלות קיימות בשלב הזה. אז איך באמת מתחילים?
מכיוון שהתזונה הקטוגנית שונה לחלוטין מכל תזונה אחרת שאתם מכירים, יש צורך בשינוי מחשבה ושינוי בהרגלים.

קרא עוד »

כאן מתחילים- חלק שני

היום בתזונה הקטוגנית ישנם מספר גישות או נישות של תרגום התזונה. כלל משותף לכלל הגישות היא הפחתת צריכת הפחמימה וכל גישה נבדלת בכמויות חלבון מול שומן והמקורות שלהם.

קרא עוד »